MENU

Pengambilan Baru Untuk Jawatan Juruteknik Komputer, Pembantu Tadbir Dan Pembantu Awam Telah Mula Bertugas Pada 04 Mei 2015(Isnin) Di Pejabat Majlis Daerah Jeli