MENU
 
IKLAN TAWARAN KERJA SEBUTHARGA
 
Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan
Lembaga Pembangunan lndustri Pembinaan (CIDB) serta Pusat khidmat Kontraktor (PKK),
mempunyai jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran
buat masa ini bagi kerja-kerja berikut:
Tender Closing Date: 
Ahad, 2 Ogos 2020