MENU

Sebutharga ini dipelawa daripada kontraktor-kontraktor Bumiputra yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB) dalam Kelas dan Gred Pendaftaran berkaitan serta masih dibenarkan tawaran pada masa ini.

Maklumat lanjut mengenai sebutharga tersebut boleh klik link di bawah.