MENU

Soalan :
Apakah Itu Cukai Taksiran Am/Cukai Bandar?

Jawapan:
Mengikut seksyen 127 Akta Kerajaan Tempatan, kadar cukai taksiran dikira berasaskan nilaian-nilaian tahunan sesebuah pegangan itu. Nilaian tahunan itu pula adalah anggaran kasar sewa tahunan yang munasabah dijangka dan diperolehi dari setahun ke setahun dari pegangan yang berkenaan jika disewakan seperti: rumah kediaman, tanah kosong dalam kawasan Majlis Daerah Jeli dan bangunan perniagaan dan perusahan seperti kedai, hotel dan sebagainya. Secara ringkasnya cukai taksiran am/cukai bandar adalah cukai yang dikenakan ke atas pegangan berkadar.

Soalan :
Bagaimanakah ianya dibayar?

Jawapan:
Cukai taksiran Am dibayar mengikut tahun semasa iaitu dari Januari hingga Disember bagi tiap-tiap tahun.

Soalan : 
Apakah yang akan terjadi kepada anda jika tidak menjelaskan cukai dalam tempoh tersebut?

Jawapan:
Mengikut akta 171 tindakan-tindakan seperti berikut dikenakan. Sebarang penjelasan perlu di buat dalam masa 15 hari daripada tarikh notis dikeluarkan (Notis borang E). Denda sebanyak 1 % daripada baki tunggakan akan dikenakan mengikut seksyen 147(1). Jika masih gagal, waran tahanan akan dikeluarkan kepada waran ini membolehkan Majlis Daerah Jeli merampas barang-barang ada di dalam bangunan atau menutup bangunan tersebut daripada menjalankan operasinya, melelong bangunan/tanah melalui pendapatan. Mahkamah Tinggi mengikut seksyen 151. Bayaran waran sebanyak 5% (Bagi tunggakan RM100.00 lebih akan dikenakan).