MENU

Soalan : 
Bagaimanakan untuk mengelakkan denda dan tindakan mahkamah?

Jawapan:
Bayar segera dalam tahun semasa (sebelum 31 Disember, pada tiap-tiap tahun).

Soalan :
Apa yang perlu anda lakukan jika bil-bil tidak diterima?

Jawapan:

Datang ke Pejabat Majlis Daerah Jeli untuk dapatkan bil bagi membuat pembayaran.

Soalan :
Jika anda hanya seorang penyewa rumah/bangunan tersebut apa harus anda lakukan?

Jawapan:

Anda boleh mengemukakan bil kepada pemilik untuk bayaran segera. Jika pemilik gagal berbuat demikian, harta anda di dalam bangunan itu akan dirampas atau disita. Oleh itu anda boleh melindunginya dengan membayar sewanya kepada Majlis Daerah Jeli sehingga tunggakan dijelaskan. Peruntukan Akta 171 Kerajaan tempatan.